Promesy z programu „Mały Strażak” trafiły do strażaków – ochotników z gminy Brzozów

4 bm. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skiby przedstawiciele 30-stu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Brzozowskiego odebrali promesy oraz podpisali umowę na zakup sprzętu oraz wyposażenia strażackiego w ramach ogólnopolskiego programu Mały Strażak. Z gminy Brzozów wsparcie finansowane na kwotę 81.916,63 otrzymały jednostki: OSP Brzozów, OSP Grabownica Starzeńska, OSP Górki, OSP Humniska, OSP Przysietnica oraz OSP Stara Wieś. 

W uroczystości wręczenia promesy uczestniczyli: burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak,  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik oraz wójtowie gmin powiatu Brzozowskiego: gminy Haczów Stanisław Jakiel, gminy Dydnia Alicja Pocałuń, gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek i gminy Nozdrzec Stanisław Jan Żelaznowski.  

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brzozów otrzymały następujące wsparcie:

OSP Humniska – 14.200 zł

OSP Grabownica Starzeńska – 13.323,49 zł

OSP Stara Wieś – 12.500 zł

OSP Górki – 14.293.14 zł

OSP Brzozów – 15.000 zł

OSP Przysietnica – 12.600 zł 

Środki, które w ramach promesy otrzymały jednostki OSP zostaną przeznaczone na zakup m.in. ubrań specjalnych, butów gumowych, rozpieracza cylindrycznego, radiotelefonów, hełmów strażackich czy zestawu do oznakowania terenu akcji itp.

Z terenu powiatu Brzozowskiego promesy odebrali: OSP Jabłonica Polska, OSP Domaradz Poręby, OSP Nozdrzec, OSP Jasionów, OSP Domaradz Góra, OSP Wesoła – Ryta Górka, OSP Witryłów, OSP Niewistka, OSP Domaradz, OSP Golcowa, OSP Jasienica Rosielna, OSP Blizne, OSP Trześniów, OSP Siedliska, OSP Jabłonka, OSP Krzemienna, OSP Hłudno, OSP Wydrna, OSP Haczów, OSP Barycz, OSP Wara, OSP Dydnia, OSP Niebocko oraz OSP Izdebki – Rudawiec.