Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów!

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Zadania przewidziane do realizacji:
1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
– łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł
– termin realizacji: od 4 stycznia do 8 grudnia 2021 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 29 stycznia 2021 r.
2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
– łączna kwota dofinansowania: 13,9 mln zł
– termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.
3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
– łączna kwota dofinansowania: 5 mln zł
– termin realizacji: od 1 lutego do 8 grudnia 2021 r.
– termin rozpatrzenia wniosków: do 1 marca 2021 r.

Wnioski na w/w zadania należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej informacji na BIP Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/web/sport/otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow