Budżet Gminy Brzozów 2021 największy od lat

Uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy było najważniejszym punktem obrad, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie (16 bm.). Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, przeciw 0 oraz 3 głosach wstrzymujących (za uchwałą zagłosowali radni: Krzysztof Bednarczyk, Bogdan Duplaga, Andrzej Łach, Mariola Pilszak, Bogdan Szmyd, Kazimierz Tympalski, Daniel Boroń, Paweł Froń, Dorota Kamińska, Adam Pomykała, Bogusław Wasylewicz, Zbigniew Cyganik, Aleksandra Haudek, Zbigniew Kwiatkowski, Grzegorz Pietryka i Urszula Tesznar, a wstrzymali się radni: Piotr Jatczyszyn, Tomasz Rzepka i Kazimierz Zajdel). Wcześniej projekt uchwały budżetowej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady. Do projektu odniósł się również burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. Jak zauważył – Przyszłoroczny budżet będzie o blisko 10 mln większy od obecnego, co pokazuje, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra. Mimo trwającej pandemii plany na przyszły rok są ambitne i będą realizowane.

Budżet gminy na 2021 r. zaplanowano jako budżet z nadwyżką dochodów nad wydatkami. Dochody mają wynieść 144,2 mln zł, a wydatki – 142,7 mln zł. Na inwestycje zaplanowano ponad 12 mln zł. Tu wśród najważniejszych zadań należy wymienić środki na: rewitalizację obszaru miejskiego w Brzozowie, budowę kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi, poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz końcowe prace związane z dokończeniem budowy sal sportowych w Zmiennicy i Turzym Polu.  Przewidywana nadwyżka 1,5 mln zł przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

Dziękuję Radnym za przyjęcie budżetu na przyszły rok. Zależało Nam, żeby ten budżet uchwalić  jak najszybciej, żeby już od nowego roku realizować  planowane inwestycje. Tylko dzięki wspólnej pracy możemy zaoferować naszym mieszkańcom dobry scenariusz dla Gminy Brzozów – podsumował burmistrz Szymon Stapiński.

Pozostałą część sesji zajęły sprawy bieżące, gł. zapytania radnych, na które odpowiadał burmistrz Szymon Stapiński. Na zakończenie sesji przewodnicząca Dorota Kamińska złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.

red.