Wspólne posiedzenie komisji

Omówienie inwestycji zrealizowanych w Gminie Brzozów w 2020 roku było przedmiotem wspólnego posiedzenia 16 bm. Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. Poruszono też sprawy bieżące, dotyczące gł. gospodarki wodnej i odpadami.

Dokładnej informacji w sprawie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w mijającym roku udzielił Marcin Chudzikiewicz – naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych, który posługując się prezentacją scharakteryzował zakres prac oraz wysokość poniesionych środków w związku z ich realizacją. Przedstawił też plany dotyczące zadań podjętych do realizacji w przyszłym roku, a także odpowiadał na szczegółowe pytania radnych. Podsumowując, łącznie na inwestycje w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 8  522 431,30 zł.

Pozostałą część obrad połączonych komisji wypełniły radnym założenia projektu budżetu na kolejny rok oraz sprawy bieżące.