Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Brzozowa  ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

działka ewid. Nr 1259/30 w Brzozowie,
działka ewid. Nr 2189/56 w Brzozowie,
działka ewid. Nr 2189/55 w Brzozowie,
działka ewid. Nr 33 w Zmiennicy,
działka ewid. Nr 6468/2 w Starej Wsi,
działka ewid. Nr 6634 w Starej Wsi.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury