Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sienkiewicza 1
36-200 Brzozów
tel: 13-43-418-09
e-mail: bibliotekabrzozow@wp.pl

 Dyrektor: Krystyna Rymarz
tel. (13) 43-418-09

Sekretariat, Czytelnia, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. (13) 43-418-09

Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci
tel. (13) 43-422-98

Po wojnie w całym kraju przystąpiono do organizowania bibliotek publicznych na   mocy dekretu  o  bibliotekach   i   opiece  nad   zbiorami   bibliotecznymi.  Również   w   Brzozowie zaczęto organizować Miejską Bibliotekę Publiczną. Był to rok 1947.Obecnie sieć biblioteczną stanowią Miejska Biblioteka Publiczna z Czytelnią, Wypożyczalnia  dla  Dorosłych,   Oddział dla  Dzieci,  Dział  Gromadzenia i  Opracowania   Zbiorów  oraz  8  filii  zlokalizowanych  we wszystkich  sołectwach  Gminy  Brzozów.  Ponadto  MBP  w Brzozowie  od listopada 2003 r. sprawuje merytoryczną opiekę nad pięcioma bibliotekami gminnymi i  22 filiami  w powiecie brzozowskim.

Biblioteka czynna:

poniedziałek: 7:00 – 15:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie gromadzi i udostępnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy, dobierane pod kątem potrzeb czytelników. Księgozbiór obejmuje: literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową i publikacje informacyjne.
W bibliotece gromadzi się także publikacje regionalne poświęcone historii naszego regionu i postaciom z nim związanym. Miejska Biblioteka udostępnia również dokumenty życia społecznego (afisze, plakaty, druki ulotne, programy) jako materiały źródłowe dotyczące naszego terenu.
wtorek: 8:00 – 17:00
środa: 8:00 – 17:00
czwartek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 17:00

Cennym źródłem informacji są czasopisma społeczno-kulturalne, literackie, popularnonaukowe. Miejska Biblioteka Publiczna ponadto pełni nadzór nad filiami wiejskimi, wykonuje usługi ksero ze zbiorów bibliotecznych, tworzy komputerową bazę danych, prowadzi działalność informacyjną oraz pracę kulturalno-oświatową z dziećmi i dorosłymi organizując prelekcje, odczyty, wystawy, konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne.

Biblioteki  na terenie gminy Brzozów udostępniają także bezpłatny dostęp do internetu.

 

        Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 

w Górkach, czynna: poniedziałek, środa, piątek: 8:30 – 16:30 Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którzy pragną się dokształcić, zaspokoić swoje aspiracje poznawcze czy zagospodarować swój wolny czas.
w Grabownicy Starzeńskiej, czynna: poniedziałek-piątek: 10:00 – 16:00
w Humniskach, czynna: poniedziałek – piątek: 10:30 – 16:30
w Humniskach Skrz., czynna: wtorek, czwartek: 7:00 – 15:00
w Przysietnicy, czynna: wtorek-piątek: 10:00 – 16:00                     sobota: 8:00 – 14:00
w Starej Wsi, czynna: poniedziałek – piątek: 10:00 – 16:00
w Turzym Polu, czynna:  wtorek, środa, piątek: 9:00 -17:00
 – w Zmiennicy, czynna:  poniedziałek, czwartek: 9:00 – 17:00

Uchwała Nr XXXI / 294 / 2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie