Projekty dofinansowane z UE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
 1. Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów
 2. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów
 3. Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie
 4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie
 5. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzozów
 6. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów
 7. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła  na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów – kotły gazowe i na biomasę
 8. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła  na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów – kotły na ekogroszek
 9. Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
  1. Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi
  2. Przebudowa drogi gminnej Nr 115536R w Grabownicy Starzeńskiej
  3. Przebudowa drogi gminnej Nr 115512R w Brzozowie – ul. Sienkiewicza – Etap I na odcinku 115 mb.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna