Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do wzięcia udziału w tworzeniu „Podkarpackiej Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych”: muzeów, galerii, wystaw, sali pamięci, zbiorów historycznych, księgozbiorów, skansenów, pomników i innych ciekawych miejsc oraz zasobów z terenu województwa podkarpackiego. Zaproszenie skierowane jest do takich podmiotów jak: organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, prywatni kolekcjonerzy, organizacje młodzieżowe, harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki OSP, domy kultury, parafie i inne związki wyznaniowe. Więcej informacji w rozwinięciu.

Więcej „Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych”

III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Łucznictwie

W dniach 3-4 października br.,  w Moderówce odbyła się III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego. Puchar okręgu składa się z 3 rund, zwycięzcą w danej kategorii zostaje zawodnik, który w 3 rundach zdobędzie najwięcej punków. W związku z pandemią koronawirusa, ze względu na bezpieczeństwo zawodników dwie rundy puchary odbyły się korespondencyjnie tj. każdy klub strzelał w swoich klubach i następnie podsumowano wyniki.

Więcej „III Runda Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Łucznictwie”

Pożegnanie lata – VIII Olimpiada szachowa

W miesiącu wrześniu br., rozegrano VIII Olimpiadę Szachową w ramach zadania: „Organizowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych mających na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie festynów, imprez integracyjnych, kulturalnych itp.”.

Więcej „Pożegnanie lata – VIII Olimpiada szachowa”

Międzynarodowy Dzień Głuchych

W niedzielę, 27 września b.r., obchodzono Międzynarodowy Dzień Głuchych (ang. International Day for the Deaf), który ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy osób niesłyszących. Święto ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych obchodzone jest corocznie   w ostatnią niedzielę września i stanowi początek Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, podczas którego na całym świecie organizowane są imprezy, kampanie i spotkania promujące prawa ludzi niesłyszących.

Więcej „Międzynarodowy Dzień Głuchych”

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Brzozów przygotowuje: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy. Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Wykonawcą opracowania jest firma Ecovidi Piotr Stańczuk, projekty@ecovidi.pl

 Wydział: IGPiFP